Кратка историја за 

Техно Генекс

Техно Генекс е компанија основана 2002 год во Скопје, како семејна компанија. Како мала компанија започна со трговија на големо со стоки за широка потрошувачка во полето на санитарија и опрема за домаќинство.

Следејќи ги потребите на крајните корисници како и реакцијата на пазарот, набргу разви потполно нов сегмент во своето работење а тоа е ГАРДЕН програмата. На домашниот пазар беа преставени два нови бренда од тој сегмент и тоа AL-KO и Villager. Првиот добро познат и еден од водечките во Европа, а вториот како брзо растечки и лидер во регионот на Западен Балкан.

Под овие два бренда, на потрошувачите им е понудена лепеза на производи,  машини, уреди, алати, градинарска опрема, која ги задоволува потребите на хобистите и професионалците во поглед на обавување на дејности или уредување на просторот во кој живеат.

Паралелно со развојот на дистрибуцијата, се разви и систем на сервисирање, одржување и резервни делови како нераскинлив ланец на успехот на нашате компанија во ексклузивното застапување на овие брендови во Македонија. Производите од овие брендови завладејаа со пазарот како производи со одличен квалитет со добро организиран сервис, за цени пристапни за просечниот домашен потрошувач.

Техно Генекс денес е модерна компанија која во своето работење обединува стотици дистрибутери на брендовите Villager и AL-KO во сите поголеми градови во Македонија, како и десетици илјади задоволни крајни купувачи како горди сопственици на еден или повеќе производи од нашите брендови.

Наши Партнери

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.