Моторна косилка Falcon 6111 H-Matic

39,000.00 ден

Функции:

  • Косење
  • Колекција
  • Мелење
  • Странично исфрлање

Препорака:

  • Користете масло од Villager 4T
  • Користете сет за промена на маслото

Дополнителни информации

Moтор

Бензински

Погон

Самооден

Површина на косење

1500 m²

Тип на мотор

Honda GCVx 170 OHC

Сила на моторот

3.3 kW (2800 rpm)

Ширина на косење

525 mm

Висина на косење

25 – 75 mm (6 нивоа, централно)

Тип на куќиште

Метално

Волумен на собирачот

65 l

Maсa

39 kg

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.