Како да изберете пумпа за наводнување

Сеп 18, 2022 | Новости

За да ја изберете вистинската пумпа, треба да ги испитате следниве критериуми.

ЕЛЕКТРИЧНА ИЛИ БЕНЗИНСКА

Првиот важен критериум при изборот е да дали сакате мотор или електричен погон? Ако ви е потребна пумпа за напојувањ вода за домаќинството и немате пристап до водоводна мрежа, изберете една од електрични хидропакети. Ако ти треба напојувачка пумпа, можете да изберете моторни или електрични, сето тоа зависи од тоа дали имате пристап до електрична енергија и колку вода на работен час тече и дали таа ги задоволува вашите потреби. За дренажа на отпадни води препорачуваме некои од електричните потопни пумпи. Па вие бирајте.

КАПАЦИТЕТ И ПРОТОК НА ВОДА

Капацитетот на проток на вода е многу важна ставка, особено во земјоделското производство бидејќи ја одредува стапката на наводнување и на тој начин ја одредува количината на вложено време и работа. Ако планирате да наводнувате помала површина и имате пристап до електричната мрежа размислете за набавка на некои од електрични пумпи за наводнување, и ако немате пристап до мрежата, изберете моторни пумпи со помал проток. Од друга страни, ако наводнувате голема површина и ти треба поголема автономија и мобилност, а потоа изберете еден од силните четири-тактни пумпи со голем капацитет. Изберете според целта.

ДЛАБИНА И ВИСИНА

Најчеста грешка кога избор на пумпа е само недоразбирање на разликите помеѓу длабочинскитеите повлекувања и висината на водениот столб. Воден столбот е збир на вредностите од длабочина на повлекување на пумпата и висината на која пумпата испорачува вода. Добро информирајте се.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.